«Οι δυνατότητες μιας νέας οντολογικής αναπαράστασης» | Γιώργης-Βύρων Δάβος - Κριτικός Τέχνης (έκθεση "K.L.P." - Γ.Π. Καβούνης, Γ. Λημναίος, Χ. Πιπερίδου, Αίθουσα Τέχνης Καππάτος2009).